MOD000 MOD140a
2017 TRYOUTS AND CLUB SEASON

12 Regional 'Ohana
13 Regional Kukuna
13 National KilaKila 14 Elite Wailua 14 National Wikiwiki
14 Regional Wekiu
15 Elite Nui 15 National Nalomeli 15 Regional Nahae Kai
16 Elite Po'okela 16 National Pukiki 16 Regional Pilikia
17 Elite Kaua 17 National Kula
18 Elite LokahiFor technical(computer related) assistance
please contact 954-205-6074
Return to the Club's Homepage